Pytania i odpowiedzi

INFORMACJE OGÓLNE

          ePłatności to platforma internetowa służąca dokonywaniu opłat sądowych online. Jej celem jest ułatwienie i przyspieszenie procesu wnoszenia opłat. Portal dedykowany jest trzem grupom odbiorców:

 •  komornikom i pełnomocnikom procesowym,
 •  instytucjom i firmom,
 •  osobom fizycznym.

          Każdy z wymienionych odbiorców może skorzystać z ePłatności bez konieczności zakładania konta w systemie. Aby jednak skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak automatyczne uzupełnianie danych, przeglądanie historii transakcji, dodawanie innych użytkowników konta (opcja przydatna firmom i instytucjom), należy zarejestrować konto na platformie.

          Portal ePłatności został stworzony w taki sposób, aby za jego pośrednictwem można było wnosić jak najwięcej opłat. Zatroszczono się również o ułatwienia dla użytkownika, dzięki czemu cały proces płatności przebiega w sposób intuicyjny. W przypadku uiszczania opłaty sądowej użytkownik ma do dyspozycji listy rozwijalne, z których wybiera dane sądu, wydział, rodzaj i nazwę wniosku. Po wskazaniu wszystkich niezbędnych danych system sam oblicza kwotę do zapłaty, zatem ryzyko popełnienia błędu przy składaniu wniosku za pośrednictwem ePłatności zostało ograniczone do minimum.

          Interesanci mogą nadal wnosić opłaty w dotychczasowy sposób, tj. bezpośrednio w kasie sądu lub w formie bezgotówkowej tradycyjnym przelewem na rachunek dochodów sądu.

OGÓLNE
Jakiego rodzaju opłaty mogę zrealizować za pośrednictwem systemu ePłatności?
System ePłatności umożliwia:
 •  zakup znaku opłaty sądowej,
 •  uiszczenie zapłaty do sprawy,
 •  uiszczenie zapłaty wstępnej do sprawy,
 •  realizację płatności za e-usługi rozpoczętej w zintegrowanych systemach Ministerstwa Sprawiedliwości: eKW (Elektroniczna Księga Wieczysta), eKRS (Krajowy Rejestr Sądowy), eKRK (Krajowy Rejestr Karny), EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze).
Czy muszę posiadać adres mailowy, aby skorzystać z portalu ePłatności?
Tak, na Twój adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie transakcji dokonanej w systemie ePłatności.
ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ
Jakie dane muszę podać, aby zakupić znak?
Podczas zakupu znaku należy podać ilość znaków, ich nominał, nazwę płatnika oraz adres e-mail.
Czy muszę posiadać adres mailowy, aby dokonać zakupu?
Tak, na Twój adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie transakcji dokonanej w systemie ePłatności.
Nie otrzymałem potwierdzenia wykonania transakcji na adres mailowy. Co mam zrobić?
Jeżeli jesteś przekonany, że podałeś prawidłowy adres e-mail, sprawdź czy potwierdzenie nie trafiło do innego folderu w Twojej skrzynce odbiorczej (np. SPAM). Jeżeli go tam nie ma, być może nastąpiły problemy z uregulowaniem płatności. W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Czy muszę zakładać konto w systemie ePłatności, aby z niego skorzystać?
Nie, wszystkie płatności można zrealizować bez zakładania konta. Zarejestrowani użytkownicy mogą jednak korzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak automatyczne uzupełnianie danych, przeglądanie historii transakcji, sprawdzanie statusu zakupionych e-znaków, dodawanie innych użytkowników konta (opcja przydatna firmom i instytucjom).
W jaki sposób mogę dokonać płatności?
Dostępne metody płatności to:
 • szybki przelew,
 • BLIK,
 • karta płatnicza / kredytowa,
 • masterpass
Czy mogę zrealizować płatność za pomocą tradycyjnego przelewu?
Nie, wszystkie płatności muszą być zrealizowane w systemie ePłatności.
Czy z tytułu wykonania transakcji pobierana jest prowizja?
Prowizja nie jest pobierana od transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych. 
Przy użyciu pozostałych metod płatności pobierana jest prowizja w wysokości 39 groszy. 
Jak mogę uniknąć płacenia prowizji?
Prowizja nie jest pobierana od transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
Ponadto od prowizji wolne są płatności realizowane w kasie sądu.
Na liście obsługiwanych banków brakuje mojego, co mam zrobić?
W takiej sytuacji należy wybrać opcję płatności kartą, BLIKIEM, ewentualnie dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w kasie sądu.
Dlaczego nie mogę dokonać zapłaty z konta firmowego?
Nie wszystkie banki udostępniają płatność z takiego konta.
Czy mogę ponowić przerwaną płatność?
Nie, przerwanie procesu płatności powoduje konieczność powtórnego jej wykonania.
Czy muszę wydrukować znak żeby opłacić wniosek?
Nie, wystarczy przedstawić znak na ekranie urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).
Jak wygląda znak elektroniczny?
E-znak ma kształt prostokąta, w górnej części znajduje się godło państwowe, pod nim napis "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI", a poniżej "ZNAK OPŁATY SĄDOWEJ" oraz nominał wyrażony w złotych polskich. W dolnej części znaku widnieje kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, który odpowiada zapisowi w bazie danych systemu ePłatności. Dwie pierwsze cyfry kodu kreskowego oznaczają rok jego wygenerowania, pozostałe cyfry są generowane losowo. Zabezpieczenia systemu umożliwiają jednokrotne wykorzystanie e-znaku, a jego skasowanie możliwe jest wyłącznie raz w całym sądownictwie.
W jaki sposób mogę sprawdzić, czy znak został wykorzystany?
Jeżeli założyłeś konto w systemie ePłatności, masz możliwość sprawdzenia statusu zakupionych znaków.
Czy mogę zwrócić niewykorzystany znak?
Nie, zarówno zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak i zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków jest niedopuszczalny.
Chciałem zapłacić za sprawę, a zamiast tego przez pomyłkę kupiłem znak. Co mam zrobić?
W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Ile maksymalnie znaków mogę zakupić w jednej transakcji?
Maksymalna ilość znaków w jednej transakcji wynosi 1.000.
Jaki jest maksymalny nominał jednego e-znaku?
Maksymalny nominał znaku wynosi 20.000 złotych.
Jaka jest maksymalna wartość jednej transakcji?
Maksymalna wartość jednej transakcji wynosi 200.000 złotych.
Czy mogę odstąpić e-znak komuś innemu?
Tak, znak może wykorzystać każda osoba, która go okaże.
Czy znak posiada termin ważności?
Nie, znak można wykorzystać w dowolnym momencie, pod warunkiem, że jest w pełni czytelny.
ZAPŁATA WSTĘPNA DO SPRAWY
Jakie dane muszę podać, aby dokonać zapłaty wstępnej do sprawy?
Aby uiścić zapłatę wstępną do sprawy, należy z list rozwijalnych wybrać sąd, do którego opłata jest wnoszona, wydział oraz rodzaj i nazwę wniosku. Po wskazaniu tych danych system sam oblicza kwotę do zapłaty, zatem ryzyko popełnienia błędu zostało ograniczone do minimum. W kolejnych krokach należy również wypełnić dane uczestnika postępowania.
Czy muszę posiadać adres mailowy, aby zrealizować płatność?
Tak, na Twój adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie transakcji dokonanej w systemie ePłatności.
Nie otrzymałem potwierdzenia wykonania transakcji na adres mailowy. Co mam zrobić?
Jeżeli jesteś przekonany, że podałeś prawidłowy adres e-mail, sprawdź czy potwierdzenie nie trafiło do innego folderu w Twojej skrzynce odbiorczej (np. SPAM). Jeżeli go tam nie ma, być może nastąpiły problemy z uregulowaniem płatności. W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Czy muszę zakładać konto w systemie ePłatności, aby uiścić opłatę?
Nie, wszystkie płatności można zrealizować bez zakładania konta. Zarejestrowani użytkownicy mogą jednak korzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak automatyczne uzupełnianie danych, przeglądanie historii transakcji, sprawdzanie statusu zakupionych e-znaków, dodawanie innych użytkowników konta (opcja przydatna firmom i instytucjom).
W jaki sposób mogę dokonać płatności?
Dostępne metody płatności to:
 • szybki przelew,
 • BLIK,
 • karta płatnicza / kredytowa,
 • masterpass
Czy mogę zrealizować płatność za pomocą tradycyjnego przelewu?
Nie, wszystkie płatności muszą być zrealizowane w systemie ePłatności.
Czy z tytułu wykonania transakcji pobierana jest prowizja?
Prowizja nie jest pobierana od transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
Przy użyciu pozostałych metod płatności pobierana jest prowizja w wysokości 39 groszy.
Jak mogę uniknąć płacenia prowizji?
Prowizja nie jest pobierana od transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
Ponadto od prowizji wolne są płatności realizowane w kasie sądu.
Na liście obsługiwanych banków brakuje mojego, co mam zrobić?
W takiej sytuacji należy wybrać opcję płatności kartą, BLIKIEM, ewentualnie dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w kasie sądu.
Dlaczego nie mogę dokonać zapłaty z konta firmowego?
Nie wszystkie banki udostępniają płatność z takiego konta.
Czy mogę ponowić przerwaną płatność?
Nie, przerwanie procesu płatności powoduje konieczność powtórnego jej wykonania.
Chciałem zapłacić za sprawę, a zamiast tego przez pomyłkę kupiłem znak. Co mam zrobić?
W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Nie mogę dokonać zapłaty do VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin Zachód.
VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin Zachód jest niedostępny dla zapłaty wstępnej do sprawy i zapłaty do sprawy. Wydział ten wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Portal EPU dostępny jest pod adresem https://www.e-sad.gov.pl, kontakt telefoniczny: (81) 535-07-46, adres e-mail: pomoctechniczna@e-sad.gov.pl.
Dlaczego na liście rozwijalnej sądów nie ma sądu, do którego chcę uiścić opłatę?
W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Dlaczego na liście rozwijalnej wydziałów nie ma wydziału, do którego chcę uiścić opłatę?
W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Dlaczego na liście rozwijalnej opłat nie ma opłaty, którą chcę uiścić?
W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
ZAPŁATA DO SPRAWY
Jakie dane muszę podać, aby dokonać zapłaty do sprawy?
Na początku system zapyta, czy płacisz w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty oraz czy posiadasz rachunek bankowy sprawy. Będziesz też musiał wskazać pozostałe dane płatności, tj. jej kwotę oraz ewentualnie kwotę grzywny, kosztów sądowych i informacje dodatkowe. W kolejnym kroku należy wskazać sąd, wydział, sygnaturę sprawy, a następnie uzupełnić dane uczestnika postępowania.
Czy muszę posiadać adres mailowy, aby zrealizować płatność?
Tak, na Twój adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie transakcji dokonanej w systemie ePłatności.
Nie otrzymałem potwierdzenia wykonania transakcji na adres mailowy. Co mam zrobić?
Jeżeli jesteś przekonany, że podałeś prawidłowy adres e-mail, sprawdź czy potwierdzenie nie trafiło do innego folderu w Twojej skrzynce odbiorczej (np. SPAM). Jeżeli go tam nie ma, być może nastąpiły problemy z uregulowaniem płatności. W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Czy muszę zakładać konto w systemie ePłatności, aby uiścić opłatę?
Nie, z portalu ePłatności można korzystać bez zakładania konta. Zarejestrowani użytkownicy mogą jednak korzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak automatyczne uzupełnianie danych, przeglądanie historii transakcji, sprawdzanie statusu zakupionych e-znaków, dodawanie innych użytkowników konta (opcja przydatna firmom i instytucjom).
W jaki sposób mogę dokonać płatności?
Dostępne metody płatności to:
 • szybki przelew,
 •  BLIK,
 •  karta płatnicza / kredytowa.
Czy mogę zrealizować płatność za pomocą tradycyjnego przelewu?
Nie, wszystkie płatności muszą być zrealizowane w systemie ePłatności.
Czy z tytułu wykonania transakcji pobierana jest prowizja?
Prowizja nie jest pobierana od transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
Przy użyciu pozostałych metod płatności pobierana jest prowizja w wysokości 39 groszy.
Jak mogę uniknąć płacenia prowizji?
Prowizja nie jest pobierana od transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
Ponadto od prowizji wolne są płatności realizowane w kasie sądu.
Chciałem zapłacić za sprawę, a zamiast tego przez pomyłkę kupiłem znak. Co mam zrobić?
W takim przypadku skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta - szczegóły w zakładce Kontakt https://oplaty.ms.gov.pl/kontakt
Na liście obsługiwanych banków brakuje mojego, co mam zrobić?
W takiej sytuacji należy wybrać opcję płatności kartą, BLIKIEM, ewentualnie dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w kasie sądu.
Dlaczego nie mogę dokonać zapłaty z konta firmowego?
Nie wszystkie banki udostępniają płatność z takiego konta.
Czy mogę ponowić przerwaną płatność?
Nie, przerwanie procesu płatności powoduje konieczność powtórnego jej wykonania.
KONTO UŻYTKOWNIKA
Czy muszę zakładać konto w systemie ePłatności, aby z niego skorzystać?
Nie, z portalu ePłatności można korzystać bez zakładania konta. Zarejestrowani użytkownicy mogą jednak korzystać z pełnej funkcjonalności systemu.
Czy muszę posiadać adres mailowy, aby zrealizować płatność?
Tak, na Twój adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie transakcji dokonanej w systemie ePłatności.
Dlaczego warto zarejestrować się w systemie ePłatności?
Założenie konta w systemie daje użytkownikowi dostęp do dodatkowych funkcjonalności, takich jak:
 • automatyczne uzupełnianie danych formularzy,
 • przeglądanie historii transakcji,
 • dostęp do listy zakupionych znaków opłaty sądowej uwzględniającej ich nominał i status (Aktywny/Użyty) oraz możliwość pobrania i wydrukowania ich w dowolnym momencie, a także wysłania przez e-mail lub SMS,
 •  nadawanie dostępu do konta innym użytkownikom (opcja szczególnie przydatna firmom i instytucjom),
 •  dodawanie opłat do koszyka płatności i realizowanie ich jedną transakcją.
W jaki sposób mogę założyć konto w systemie ePłatności?
W celu zarejestrowania się na portalu ePłatności, postępuj według poniższych wskazówek:
 •  wejdź na stronę www.oplaty.ms.gov.pl,
 •  wybierz przycisk "ZAŁÓŻ KONTO",
 •  wypełnij formularz z danymi użytkownika i ustal hasło dostępu do konta, uzupełnij dane klienta - będą one różne w zależności od tego, czy rejestrujesz się jako osoba fizyczna, instytucja, komornik czy pełnomocnik procesowy (jeżeli dane użytkownika i klienta są takie same, możesz skorzystać z opcji "Kopiuj dane użytkownika do danych klienta"),
 •  zapoznaj się z treścią regulaminu korzystania z serwisu, potwierdź jego znajomość i wybierz przycisk "ZAREJESTRUJ SIĘ",
 •  wejdź na skrzynkę mailową podaną przy rejestracji konta i kliknij w link aktywacyjny - możesz już zalogować się na swoje konto.
W jaki sposób mogę zalogować się do konta w systemie-Płatności?
Logowanie do systemu jest bardzo proste - wybierz przycisk ZALOGUJ, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, następnie w polu Adres e-mail wpisz adres mailowy podany przy rejestracji konta i podaj ustalone przez siebie hasło. Jeżeli masz konto w ePUAP, możesz wybrać opcję Zaloguj się przy użyciu hasła i loginu ePUAP.