Zapłata do sprawy

Dane płatności

Pola oznaczone * są wymagane
Czy płacisz w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty?
Czy płacisz w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty?
Pole nie może być puste.
Pole może zawierać tylko cyfry Maksymalna długość pola to 17 znaków.
Pole może zawierać tylko cyfry Maksymalna długość pola to 17 znaków.
Czy posiadasz rachunek bankowy sprawy?
Czy posiadasz rachunek bankowy sprawy?
Pole nie może być puste.
Format podanego NRB jest niepoprawny. Musi składać się z 26 cyfr

Numer rachunku bankowego powinien składać się z 26 cyfr. Dopuszczalny format: XX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Maksymalna długość pola to 1024 znaki.
Pole nie może być puste.Pole może zawierać tylko cyfry Maksymalna długość pola to 17 znaków.